fbpx

ÁSZF

Webshop neve:  Citiwell.hu

 

Általános Szerződési Feltételek

 

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek a hatályos Ptk. rendelkezéseinek megfelelően (a továbbiakban: ÁSZF) szabályozzák a ROYAL-KERT Öntözéstechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Szolgáltató) és Szolgáltató által forgalmazott termékek vevői (a továbbiakban „Vevő”) között létrejött jogviszonyt.

 

 

 1. Szolgáltató adatai:

 

A szolgáltató neve: ROYAL-KERT Öntözéstechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A szolgáltató székhelye: 8200 Veszprém, Sólyi u.8.

A szolgáltató üzleti tevékenységének üzlete, telephelye és egyben a panaszügyintézés helye): 8200 Veszprém, Tirat-Carmel u.2.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Cégjegyzékszáma: 19-09-505761

Adószáma: 12609046-2-19

Nyilvántartásba bejegyző hatóság neve: Veszprémi Törvényszék Cégbírósága

Telefonszáma: +36 88 560564

A kamara megnevezése, amely kamarának a szolgáltató tagja: Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

 

A tárhely-szolgáltató adatai:
Név: Tárhely.Eu Kft.
Cím: 1144 Budapest, Ormánság u 4.
Adószám: 14571332-2-42
Cégjegyzékszám: 01-09-909968

Tárhely szolgáltató elektronikus levelezési címe: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 

 

 1. Alapvető rendelkezések:

 

 • A Szolgáltató és a Vevő közötti szerződés nem kerül iktatásra (utólag nem hozzáférhető), kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, a szerződés nyelve magyar. A szolgáltató magatartási kódexnek nem veti alá magát. A webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: Ászf/ÁSZF) hatálya Szolgáltató     http:/citiwell.hu weblapján (továbbiakban weblap vagy Honlap) létrejövő  jogviszonyokra terjed ki. Jelen Ászf folyamatosan elérhető a következő weboldalról: http://citiwell.hu/aszf és letölthető, továbbá bármikor kinyomtatható az alábbi linkről: http://citiwell.hu/aszf.pdf.

 • A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

 

 • A jelen ÁSZF 2020. május napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et

A szolgáltató biztosítja, hogy a hatályos ÁSZF a Honlapon folyamatosan elérhető legyen. Valamennyi  szerződéses jogviszonyra a Szerződés megkötésének napján hatályos ÁSZF rendelkezései az irányadóak.

 • Vevők a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

 

 • A Vevő tudomásul veszi, hogy az internet sajátosságai miatt a Honlap folyamatos üzemeltetése a Szolgáltató előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat. A Szolgáltató ennek megfelelően nem garantálja a Szolgáltatás és a weboldal hibamentes és zavartalan működését, illetőleg hogy a Szolgáltatáshoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz.

 

 • A Szolgáltató jogosult a weboldal karbantartása érdekében, vagy egyéb biztonsági megfontolások miatt a weboldal működését részlegesen vagy teljes egészében szüneteltetni minden előzetes tájékoztatás vagy értesítés nélkül.

 

 • A Szolgáltató csak a neki felróható szándékos vagy súlyosan gondatlan hibákkal okozott károkért felel. A felelősség mértéke nem haladhatja meg a vásárlási tranzakció értékét.

 

 • Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

 

 1. A szerződéskötést megelőző tájékoztatás
 2. A Szolgáltató a jelen pontban található információk megadásával tájékoztatja a Vevőt az általa nyújtott szolgáltatásaival kapcsolatosan a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26) számú Kormányrendelet (továbbiakban: Rendelet) 11. §-nak megfelelően.

A Szolgáltató biztosítja a Vevő részére a vásárlást megelőzően az alábbiak adatok, információk megismerését.

 • A megvásárolni kívánt termék lényeges tulajdonságai, igénybevételének feltételei a webshopban a termék kiválasztását megelőzően megismerhetőek. A Szolgáltató által a vásárlásra felkínált termék mellett közvetlenül megtalálható a Vevők számára készült leírás, és fotó, amely részletesen tartalmazza a termékre vonatkozó információkat.
 • A Szolgáltató neve, székhelye, postai címe, telefonszáma, elektronikus levelezési címe a vállalkozás üzleti tevékenysége helyének postai címe az ÁSZF 1. pontjában megtalálható.
 • A Vevő a panaszát a Szolgáltató jelen ÁSZF 1. és a 12. pontjában megtalálható bármely elérhetőségén kezdeményezheti.
 • A Szolgáltató által vásárlásra felkínált termék díja a webshopban a termék mellett jól láthatóan kerül feltüntetésre, az esetleges kedvezmények körével. A feltüntetett díj tartalmazza a fizetendő ÁFA összegét a törvényes magyar fizetőeszközre, „Ft” formátumban. Az esetleges szállítási költségről jelen ÁSZF 6.9. pontja tartalmaz tájékoztatást.
 • A Vevő által kiválasztott termékért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegét a webshop „kosár” oldala tartalmazza. A kosárban található a kiválasztott termék pontos megnevezése megjelölve a termék bruttó vételárát. A kosárban feltüntetett bruttó árakon felül Vevőnek szállítási díj költsége merülhet fel, amelyről a webshop szintén pontos tájékoztatást ad. A vásárlási folyamat során a Vevőnek a jelen pontban rögzítetteken túlmenő kötelezettségei nincsenek.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy bármikor megváltoztassa a termék vételárát. Az árváltoztatás joga nem alkalmazható a már megkezdett vásárlásokra.

 • A Szolgáltató lehetőséget biztosít a Vevő részére, hogy az ÁSZF 1. pontban található elérhetőségein tájékoztatást kérjen a szolgáltatásival kapcsolatosan. Telefonos megkeresésre munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8:00-16:00 óráig, pénteken 8:00-13:30 óráig van lehetőség. A Szolgáltató emelt díjas szolgáltatásokat nem alkalmaz, a telefonos elérhetősége nem emelt díjas.
 • A teljesítés feltételeiről, így különösen a fizetésről, a fuvarozásról és a teljesítési határidőről, valamint a vállalkozás panaszkezelési módjáról a jelen ÁSZF 4-12. pontja tartalmaz tájékoztatást.
 • A Szolgáltató a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexnek, illetve egyéb magatartási kódexnek nem veti alá magát.
 • Szolgáltató nem kér a Vevőtől letétet vagy egyéb pénzügyi biztosítékot.
 • A digitális adattartalom működéséről, valamint az alkalmazandó műszaki védelmi intézkedésről, a digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való vonatkozó együttműködési képességéről a Szolgáltató az alábbi tájékoztatást nyújtja:

Az weboldalon található adatokat szolgáltató szerverek elérhetősége évi 99,9% feletti. Az adattartalmak merevlemezen kerülnek tárolásra, megfelelő szintű tikosítással a szervereken, úgy hogy a rendszeres mentésnek köszönhetően, amennyiben probléma merül fel az adattartalmak visszaállíthatóak.

 • Az elállási jogra vonatkozó információkat az ÁSZF 9. pontja tartalmazza.
 • A kellékszavatosságra és a termékszavatosságra és jótállásra vonatkozó információk az ÁSZF 10. pontja tartalmazza.
 • A panaszkezelésre, valamint a jogérvényesítésre vonatkozó jogok az ÁSZF 12. pontja tartalmazza.

 

 

 1. Regisztráció/vásárlás

 

 • Vevő a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával külön nyilatkozatban kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja.

 

 • Vevő a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Vevő más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

 

 • A Szolgáltatót a Vevő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

 

 • A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Vevő a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

 

 

 

 

 1. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

 

 • A megjelenített termékek online, telefonon vagy személyesen rendelhetők meg. Weboldalon történő megrendelés esetén a termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. A szállítási költségekről jelen ÁSZF 6.9. pontja tartalmaz információkat. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

 

 • A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek.

 

 • Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Vevőket az akcióról és annak pontos időtartamáról.

 

 • Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától. Jelentős eltérésnek minősül – a hazai bírói joggyakorlatnak megfelelően – az adott termék vagy szolgáltatás piaci értékétől akár pozitív-, akár negatív irányban minimum 50 %-ban történő eltérés. Tájékoztatjuk azonban a Vevőket, hogy a feltűnő értékaránytalanság (Ptk. 6:98. § ) fogalmát a törvény nem határozza meg.

 

 • A 4.4 pontban ismertetett mértékű hibás ár esetén feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlag Vevőnek is azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.

 

 

 1. Rendelés menete

 

 • Vevő a korábbi vásárláskor történt regisztrációját követően bejelentkezik a webshopba/vagy regisztráció nélkül is megkezdheti a vásárlást. Ha még nem regisztrált, akkor regisztrálni csak a vásárlási folyamatrészeként lehet. Mielőtt vevő megadja az adatait, el tudja dönteni, hogy szeretne-e regisztrálni. Ha igen, akkor a vásárláskor megadott adatok kiegészülnek az általa választott jelszó kétszeri megadásával. Ha már korábban regisztrált, akkor ugyan ezen a felületen keresztül tud jelszó megadásával bejelentkezni.

 

 • Vevő a megvásárolni kívánt termék, termékek darabszámát beállítja.

 

 • Vevő kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. Vevő bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „kosár” ikonra kattintva.

 

 • A termék kosárba helyezése nem kötelezi a Vevőt vásárlásra.

 

 • Amennyiben Vevő további terméket szeretne kosárba helyezni, kiválasztja a „Vásárlás folytatása” gombot. A vásárlás során a Vevőnek lehetősége van a kosár tartalmát módosítani. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A „törlés - kuka” ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát. Mennyiség véglegesítéséhez a „frissítés” gombra kattint Vevő.

 

 • A kosárban kiválasztott termék jóváhagyását követően szükséges megadni a Vevő adatait.

A vásárláshoz az alábbi adatok megadása szükséges:

 • Vevő neve:
 • címe:
 • e-mail címe:
 • telefonszáma:
 • szállítási címe, ha az eltér a Vevő címétől:
 • adószáma, ha a Vevő nem magánszemély:
 • kapcsolattartó neve:

 

Amennyiben a  Vevő a regisztrációt választotta, úgy az adatok a jelszó kétszeri megadásával egészülnek ki.

Amennyiben az adatok javítása szükséges, azt a Vevő megteheti mindaddig, amíg a fizetési tranzakciót nem indította meg.

 • Regisztrációhoz valamint a vásárláshoz szükséges adatok kezelésére vonatokozó tájékoztatást a weboldalon az Adatkezelési tájékoztató fül alatt megtalálható tájékoztatóban talál a Vevő.

 

 • Vevő kiválasztja a szállítási címet, majd a szállítási/fizetési módot, melynek típusai a következők:

 

 • Fizetési módok:

 

Készpénzben történő fizetés személyes átvétel során: Készpénzben a Szolgáltató üzlethelységében vagy a Szolgáltató által megjelölt egyéb helyen történő átvételkor: Az áru átvételekor történő fizetés választása esetén a Vevő a Szolgáltató üzlethelységében vagy a Szolgáltató által megjelölt egyéb helyszínen fizeti meg a termék vételárát készpénzben. Készpénzes fizetésre csak magyar forintban (HUF) van lehetőség.

 

Fizetés utánvétellel: Amennyiben a megrendelt termék futárszolgálattal kerül kiszállításra, lehetőség van arra, hogy a Vevő a megrendelés végösszegét a futárnak teljesítse készpénzben a megrendelt termék(ek) átvételekor.

 

Átutalással: Vevő a megrendelt termékek ellenértékét a visszaigazoló e-mailben található bankszámlára 3 napon belül köteles átutalni. Az összeg Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követően a Vevő jogosult a termék(ek) általa meghatározott módon történő átvételére.

 

Online bankkártyával: Vevőnek lehetősége van a rendelés összértékét online, bankkártyával fizetni a Szolgáltató által igénybe vett pénzügyi szolgáltató biztonságos fizetési rendszerén keresztül. A pénzügyi szolgáltató fizetési rendszeréről, annak felhasználására vonatkozó feltételekről, körülményekről leírás a fizetési szolgáltató felületén található.

 

 

 • Szállítási költség:

 

A szállítási költség 100.000 Ft alatti megrendelés esetén 3.000 Ft/tétel, 100.000 Ft feletti megrendelés esetén ingyenes.

 

 • Amennyiben a webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. Vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy elállhat a szerződéstől.

 

A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát (és ha tartozik a termékhez, a jótállási jegyet) a csomag tartalmazza.

 • Az adatok megadását követően Vevő a ”Megrendelés elküldése” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével, vagy e-mailben jelezheti felénk egyéb, rendeléssel kapcsolatos kívánságát.

 

 • Vevő a megrendeléssel tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettsége keletkezik.

 

 

 • A Vevő megrendelése esetén a Szolgáltatató a megrendelést annak megérkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül e-mailben visszaigazolja. Amennyiben a megrendeléstől számított 48 órán belül nem érkezik meg a Vevőhöz a visszaigazolás, a Vevő mentesül az ajánlati kötöttsége alól, azaz a Vevő nem köteles a terméket megvásárolni.

A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve a Vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Vevő rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet. fogadni.

 

 • Vevő tudomásul veszi, hogy az előző pontban taglalt visszaigazolás csupán automata visszaigazolás, az szerződést nem keletkeztet. A szerződés akkor jön létre, amikor Szolgáltató az előző pontban megnevezett automata visszaigazolást követően egy újabb e-mailben értesíti a Vevőt a megrendelés részleteiről és várható teljesítéséről.

A termék megrendelésével és a jelen pont szerinti értesítéssel a felek között adásvételi szerződés jön létre, amely alapján a Szolgáltató dolog tulajdonjogának átruházására, a Vevő a vételár megfizetésére és a dolog átvételére köteles.

 

 1. A megrendelések feldolgozása és teljesítés

 

 • A megrendelések feldolgozása nyitvatartási időben belül, munkanapokon 7.30 – 16.00 ig történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra. Szolgáltató ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.

 

 • Általános teljesítési határidő, a szerződés létrejöttétől számított 8 munkanapon belül.

 

 

 

 • Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Vevőt haladéktalanul tájékoztatni, valamint Vevő által fizetett összeget haladéktalanul visszatéríteni.

 

 1. MEGRENDELT ÁRU KÉZBESÍTÉSE, TULAJDONJOG FENNTARTÁS

 

 • Kiszállítás valamint személyes átvétel útján van lehetősége a Vevőnek a megrendelt terméket kézhez venni. A Vevő köteles a kiszállítás (vagy személyes átvétel) időpontjában a csomag sértetlenségét ellenőrizni. Sérült csomagolás esetén a hibát a helyszínen jegyzőkönyvben kell rögzíteni. Személyes átvételre a Szolgáltató üzlethelységében vagy a Szolgáltató által megjelölt egyéb helyszínen van lehetőség előre egyeztetett időpontban. A székhelyen nincs lehetőség a személyes átvételre.

 

 • Vevő köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban.

 

 • Eladó a vételár teljes kiegyenlítéséig fenntartja tulajdonjogát az általa értékesített dolgon. Vevő a tulajdonjog-fenntartás hatályossága idején a dolgot nem idegenítheti el, és azt nem terhelheti meg.

 

 • Vevő fizetési késedelme esetén - függetlenül attól, hogy késedelmét kimentette-e – Eladó 5 napos póthatáridő eredménytelen elteltét követően jogosult a szerződéstől Vevőhöz intézett írásbeli nyilatkozattal elállni.

 

 1. Elállás joga

 

 • Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a Vevő és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Vevő a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Vevő
 • Az elállási jog azt jelenti, hogy az interneten /távollevők között/ megkötött szerződéstől jogszabályi felhatalmazás alapján a Vevő egyoldalúan visszaléphet és a termék visszaküldése esetén követelheti az Eladótól a kifizetett összeg visszatérítését.

 

 • Amennyiben Vevő elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát, vagy a Vevő és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletét képező elállási nyilatkozatot köteles eljuttatni postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján az alábbi címekre: ROYAL-KERT Kft. 8200 Veszprém Tirat-Carmel u.2.,  e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Ebből a célból felhasználhatja a jelen ÁSZF mellékletét képező elállási nyilatkozat mintát is.

 

 • Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Vevő, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. Több termék megrendelése esetén az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Vevő vagy a Vevő által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó terméket átveszi.

 

 • Vevő a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

 

 • A Vevő határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

 

 • Ha a Vevő eláll a szerződéstől Szolgáltató, haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Vevő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Vevő a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.)

 

 • A termék visszaküldésének költségét a Vevőnek kell viselnie, a vállalkozás nem vállalta e költség viselését.

 

 • Az elállási jog gyakorlása esetén a Vevőt a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli.

 

 • Szolgáltató a termék visszaérkezését/vagy az elállási nyilatkozat megérkeztét követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Vevő részére.

 

 • A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Vevőmás fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli.

 

 • A Szolgáltató nem köteles a Vevőrésze megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik.

 

 • A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy Vevő bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

 

 • A Vevő csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

 

 • Vevő egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.

 

 • Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő Vevőket illeti meg.

 

 • Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár e.

 

 

 1. Jótállás, szavatosság

 

Hibás teljesítés

 

A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

 

 

Kellékszavatosság

 

 • Milyen esetben élhet Vevő a kellékszavatossági jogával?

 

Vevő a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

 

A kellékszavatosság azt jelenti, hogy a termék eladója, a vásárláskor a termékben már meglévő hiba-ok miatt bekövetkező hibáért kellékszavatossági felelősséggel tartozik.

 

 

 • Milyen jogok illetik meg a Vevőt a kellékszavatossági igénye alapján?

 

Vevő – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vevő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Vevő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Vevő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

 

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Vevő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

 

 • Milyen határidőben érvényesítheti Vevő kellékszavatossági igényét?

 

Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

 

 • Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

 

Vevő a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 

 • Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

 

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Vevő igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webshopot üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Vevő köteles bizonyítani, hogy az Vevő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

 

 

Termékszavatosság

 

 • Milyen esetben élhet Vevő a termékszavatossági jogával?

 

Ingó dolog (termék) hibája esetén Vevő – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

 

 • Milyen jogok illetik meg Vevőt termékszavatossági igénye alapján?

 

Termékszavatossági igényként Vevő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

 

 • Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

 

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

 • Milyen határidőben érvényesítheti Vevő termékszavatossági igényét?

 

Termékszavatossági igényét Vevő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

 

 • Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

 

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Vevőnek kell bizonyítania.

 

 • A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

 

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

Jótállás

 

 • Milyen esetben élhet Vevő a jótállási jogával?

 

Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a Szolgáltató jótállásra köteles, ha a Vevő fogyasztónak minősül.

 

 • Vevőt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

 

A jótállás időtartama egy év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk Vevő részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

 

Jótállási igénye alapján a jogosult választása szerint

 

 1. kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy
 2. az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a (...) nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

 

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

 

A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni.

 

 • Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

 

A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Vevőt a jótállásból fakadó jogok a termék-és kellékszavatosság fejezetekben leírt jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

 • Szolgáltató nem tartozik jótállással a jótállási időn túl (szakmailag elvárható élettartam) a természetes elhasználódásból/avulásból származó károkért.

 

 • Szolgáltató nem tartozik továbbá szavatossággal, illetve jótállással az olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

 

 • Ha a Vevő a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, Szolgáltató köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

 

 

 1. PANASZKEZELÉS, JOGÉRVÉNYESÍTÉS

 

 • A Vevő a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatással kapcsolatos Vevői panaszait, kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

 

A szolgáltató neve: ROYAL-KERT Öntözéstechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A szolgáltató üzleti tevékenységének üzlete, telephelye és egyben a panaszügyintézés helye): 8200 Veszprém, Tirat-Carmel u.2.

A szolgáltató elektronikus levelezési címe: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Telefonszáma: +36 88 560564

 

 • Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Vevő a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a Vevőnek.

 

 • A Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Vevőnek legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát. Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el. A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését. Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Vevőt. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

 

 • Amennyiben a Vevő jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes járási hivatalhoz, mint fogyasztóvédelmi hatósághoz. A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el.

A járási hivatalok elérhetőségeiről részletes információ a következő linken érhető el: https://jarasinfo.gov.hu

 

 • Amennyiben Vevő a fogyasztói jogvitát online szeretné lefolytatni és rendezni, azt megteheti a

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU

alatt található online vitarendezési platformon keresztül.

 

A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, ide kattintva. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó az online honlapon keresztül.

 

 • Amennyiben az Szolgáltató és a Vevő között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényrendelkezéseinek megfelelően Vevő a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat a fogyasztói jogvita békés rendezése érdekében

Szolgáltató a békéltető testületi eljárás során köteles együttműködni.

Vevő belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét az Szolgáltató székhelye alapítja meg. Az eljárásra - a Vevő erre irányuló kérelme alapján – a Vevő kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

Szolgáltató székhelye szerinti illetékes békéltető testület elérhetősége:

 • Veszprém Megyei Békéltető Testület

Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.

Telefonszáma: (88) 429-008

Fax száma: (88) 412-150

Név: Dr. Óvári László

E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK ELÉRHETŐSÉGE

 • Pest Megyei Békéltető Testület

Címe: 1055 Budapest Kossuth tér 6-8.

Telefonszáma: (1)-474-7921

Fax száma: (1)-474-7921

Név: dr. Csanádi Károly

 

 • Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500

Fax száma: (76) 501-538

Név: Dr. Gál Gyula

E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 • Baranya Megyei Békéltető Testület

Címe: 7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36.

Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.

Telefonszáma: (72) 507-154

Fax száma: (72) 507-152

Név: Dr. Bodnár József

E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 • Békés Megyei Békéltető Testület

Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775

Fax száma: (66) 324-976

Név: Dr. Bagdi László

E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 • Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870

Fax száma: (46) 501-099

Név: Dr. Tulipán Péter

E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 • Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

Név: Dr. Baranovszky György

E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 • Csongrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 486-987

Fax száma: (62) 426-149

Név: Dékány László

E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 • Fejér Megyei Békéltető Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.

Telefonszáma: (22) 510-310

Fax száma: (22) 510-312

Név: Kirst László

E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 • Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszáma: (96) 520-217

Fax száma: (96) 520-218

Név: Horváth László

E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 • Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Telefonszáma: (52) 500-749

Fax száma: (52) 500-720

Név: Dr. Hajnal Zsolt

E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 • Heves Megyei Békéltető Testület

Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.

Telefonszáma: (36) 416-660/105

Fax száma: (36) 323-615

Név: Dr. Gordos Csaba

E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 • Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.

Telefonszáma: (56) 510-610

Fax száma: (56) 370-005

Név: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit

E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 • Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszáma: (34) 513-010

Fax száma: (34) 316-259

Név: Dr. Rozsnyói György

E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 • Nógrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a

Telefonszám: (32) 520-860

Fax száma: (32) 520-862

Név: Dr. Pongó Erik

E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 • Somogy Megyei Békéltető Testület

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Telefonszáma: (82) 501-000

Fax száma: (82) 501-046

Név: Dr. Novák Ferenc

E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 • Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180

Fax száma: (42) 420-180

Név: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin

E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 • Tolna Megyei Békéltető Testület

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefonszáma: (74) 411-661

Fax száma: (74) 411-456

Név: Mátyás Tibor

E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 • Vas Megyei Békéltető Testület

Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszáma: (94) 312-356

Fax száma: (94) 316-936

Név: Dr. Kövesdi Zoltán

E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 • Veszprém Megyei Békéltető Testület

Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.

Telefonszáma: (88) 429-008

Fax száma: (88) 412-150

Név: Dr. Óvári László

E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 • Zala Megyei Békéltető Testület

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

Telefonszáma: (92) 550-514

Fax száma: (92) 550-525

Név: Dr. Koczka Csaba

E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu

 

 • A  békéltető testület hatáskörébe tartozik a  fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A  békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a  fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a  felek között, ennek eredménytelensége esetén az  ügyben döntést hoz a  fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

 

 • Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

 

 

 1. Vegyes Rendelkezések

 

 • Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

 

 • Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét nem érinti.

 

 • Az ÁSZF-re és értelmezésére a magyar jog az irányadó.

 

 • A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és más hatályos jogszabályok az irányadóak.

 

 

 

 1. Adatvédelem

 

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: https://citiwell.hu/adatvedelmi-tajekoztato

 

 

 

 

 

Veszprém, 2020. május 19.

 1. számú melléklet:

Elállási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

 

 

Címzett: ROYAL-KERT Kft.

 

 

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása:

Kelt:

 

 

 

 

 

Weboldal tulajdonosa:

ROYAL-KERT KFT.
Adószám: 12609046219
Cégjegyzékszám: 19 09 505761

 

 

Hoszting:

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.
Adószám: 14571332-2-42
Cégjegyzékszám: 01-09-909968

 

Webmester:

Innovatív Marketing Megoldások Kft.
Adószám: 25803965-2-42
Cégjegyzékszám: 01-09-338878

 

Mobil menü